Notice


번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
59
[정기공시] 영업보고서 (2020년 3월 31일 기준)
wwg | 2020.05.20 | 추천 0 | 조회 98
wwg 2020.05.20 0 98
58
[정기공시] 정기주주총회결과 공고
wwg | 2020.04.02 | 추천 0 | 조회 75
wwg 2020.04.02 0 75
57
[정기공시] 제4기 결산공고
wwg | 2020.04.01 | 추천 0 | 조회 63
wwg 2020.04.01 0 63
56
[정기공시] 영업보고서 (2019년 12월 31일 기준)
wwg | 2020.04.01 | 추천 0 | 조회 91
wwg 2020.04.01 0 91
55
[정기공시] 2019년 회계말 감사보고서 공시
wwg | 2020.03.26 | 추천 0 | 조회 73
wwg 2020.03.26 0 73
54
[수시공시] 최대주주의 지분변동
wwg | 2020.03.05 | 추천 0 | 조회 89
wwg 2020.03.05 0 89
53
[수시공시] 임원의 사임
wwg | 2020.03.03 | 추천 0 | 조회 110
wwg 2020.03.03 0 110
52
[수시공시] 임원의 선임
wwg | 2020.02.07 | 추천 0 | 조회 121
wwg 2020.02.07 0 121
51
[수시공시] 임원의 선임
wwg | 2019.12.30 | 추천 0 | 조회 136
wwg 2019.12.30 0 136
50
[정기공시] 영업보고서 (2019년 9월 30일)
wwg | 2019.11.19 | 추천 0 | 조회 224
wwg 2019.11.19 0 224
49
[수시공시] 최대주주의 지분변동
wwg | 2019.09.20 | 추천 0 | 조회 215
wwg 2019.09.20 0 215
48
[수시공시] 임원의 선임
wwg | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 173
wwg 2019.08.30 0 173
47
[정기공시] 영업보고서 (2019년 6월 30일)
wwg | 2019.08.20 | 추천 0 | 조회 210
wwg 2019.08.20 0 210
46
[정기공시] 2019년 반기검토보고서
wwg | 2019.08.19 | 추천 0 | 조회 174
wwg 2019.08.19 0 174
45
[정정보고] 영업보고서 (2019년 3월 31일 기준)
wwg | 2019.06.11 | 추천 0 | 조회 268
wwg 2019.06.11 0 268